04  Kínálatunk :: Első beszélgetés - Fiatalok - Felnőttek - Szülők - Pedagógusok - Cégek, Intézmények

Esetmegbeszélő csoport

Pedagógusok számára indítunk csoportot. A foglalkozásokat kéthetente 2 órában tervezzük, a délutáni órákban. A program célja, hogy lehetďż˝‘séget teremtsünk a tanároknak, tanítóknak és óvodapedagógusoknak, a munkájuk közben felmerült kérdéseket megbeszéljék, módszertani támogatást kapjanak. A foglalkozásokon egy-egy eset részletesebb ismertetése mellett alkalom adódik az aktuális problémák megbeszélésére is. A résztvevďż˝‘k egymás számára is új ötleteket adnak az egyes estek megbeszélése kapcsán.
Bízunk benne, hogy ezekkel a foglalkozásokkal hozzájárulhatunk a pedagógus pálya jobb megbecsüléséhez, a pedagógusok kreativitásának kiteljesedéséhez.

A program részvételi díja alkalmanként 700 Ft.
Hely: Budpest XII., Hollós út 5 (Jókai Klub)

Jelentkezés és bďż˝‘vebb információ:
info@felismeres.hu címen

Vissza