03  Pályázatok :: Érvényes pályázatok - Várható pályázatok - Űrlapok - Archív

Pszichológusi tevékenység igénybevétele szociális- és idősellátó intézmények részére 2012-13-as tanévre


Cím:


Pszichológusi tevékenység igénybevétele szociális- és idősellátó intézmények részére, a 2012. október 1. - 2013. május 31.

Kiíró:

Felismerés Alapítvány

Határidő:

2012. június 30.

Érvényes:

2012. június 30.

Tárgymutató:

pszichológusi tevékenység szociális intézményekben, nyugdíjas- és idősotthonban

Pályázhat:

Minden Budapesten, Debrecenben és Pécsett  működő szociális intézmény, nyugdíjas és idősotthon

 
Pályázati kiírás „Pszichológusok a szociális intézményekben, nyugdíjas- és idősotthonban Program”-hoz
A pályázat címe: Pszichológusi tevékenység igénybevétele
2012. október 1. - 2013. május 31.
Kiíró: Felismerés Alapítvány (Az alapítványról bővebb információk a http://www.felismeres.hu honlapon találhatóak)

A pályázat benyújtásának határideje: 
2012. június 30.
Pályázhat: Minden Budapesten
, Debrecenben és Pécsett  működő szociális intézmény, nyugdíjas- és idősotthon. 
A pályázat célja: 

- a mentálhigiénés kultúra fejlesztése és terjesztése,

-  az idősgondozás munkájának segítése,

- a rászorulók mielőbbi szakemberhez juttatása.


A pályázat benyújtásának módja: 


Elektronikus úton, a következő két anyag együttes benyújtásával:


1) elektronikus adatlap kitöltése
(az adatlap elérhető innen), és


2) szöveges pályázati dokumentum (1 oldal - legfeljebb 2000 karakter) beküldése. Ennek vázlata elérhető itt. Beküldendő az info@felismeres.hu e-mailcímre.

A szöveges dokumentum 
- formátuma word (.doc) vagy text (.rtf) vagy acrobat (.pdf). 
- A szöveges dokumentum megnevezésben fel kell tüntetni az intézmény „rövid nevét”. (Minta: intézménynév_szoveges.doc, Például a Napsugár idősotthon esetében: napsugar_szoveges.doc, ahol a „napsugar” az intézmény nevének rövid változata.)

Csak az a pályázat tekinthető érvényesnek, amihez határidő lejártáig kitöltötték az adatlapot és beérkezett a szöveges dokumentum is.

Pályázat tartalma: Az intézmény számára biztosított, a 2012. október 1. - 2013. május 31.-ig szóló heti 4 órás pszichológusi munka (összesen 120-150 óra).
A támogatás cca. mértéke: 67%, 
Az intézményt így a teljes időszakra 85 000 Ft költség terheli, amit az intézmény számla ellenében átutalással egyenlít ki.

A pályázat benyújtásának feltétele: Az intézmény vállalja, hogy megfelelő pszichológusi munkateret alakít ki (optimális esetben 8-16 m2, önálló helyiség, melyben
a pszichológusi foglalkozások zavartalanul folyhatnak), valamint zárható szekrény biztosít az eszközöknek.)

A pályázati együttműködés módja: Az intézményi kapcsolattartó és munkatársunk közösen – az alábbi felsorolás alapján – a munka kezdetekor 2 héten belül közös munkatervet dolgoznak ki, amit jóváhagy az intézményvezető. Beküldés után ezt ellenjegyzi az alapítvány részéről a programvezető.


A pályázó intézmények számára választható tevékenységek:

-       - nyílt foglalkozások
- gondozók számára előadások (elméleti és/vagy gyakorlati kérdésekben)
- fogadóórák tartása
- egyéni beszélgetések a lakókkal
- egyéni beszélgetések munkatársakkal
- tanácsadás
- célzott (például stressz, szorongás, agresszió kezelése) foglalkozások tartása
- önismereti kör vezetése
- gondozói esetmegbeszélő csoport
- krízishelyzetbe került ellátottak gondozása
- konfliktusmegoldás, konfliktusmegoldás moderálása.

- Tematikus csoportfoglalkozások (ezek igényét kérjük a pályázati szöveges dokumentumban jelezni).

Egyéb tudnivalók: 
- Minden beérkezett pályázatról 48 órán belül befogadási értesítőt küldünk, mely a dokumentumok beérkezését igazolja, azok tartalmi értékelésére nem terjed ki.
- A pályázatok elbírálását a kuratórium által kinevezett testület végzi.
- A pályázatok elbírálása két lépésben történik
: 1. formai megfelelés, és 2. tartalmi értékelés.
- A második fordulóba került pályázók mindegyikével felveszi az Alapítvány a kapcsolatot, (esetenként helyszíni szemle is hozzájáru
lhat a döntéshez).
- A pszichológusi munkatér megfelelő kiválasztásában és kialakításában az Alapítvány munkatársai segítséget nyújtanak.
- Az elutasított pályázatok benyújtói az elutasítás indoklását írásban megkapják.


A pályázathoz rendelkezésre álló keret: A Felismerés Alapítvány saját forrásai és munkatársai.
Az elbírálás szempontjai: Az együttműködési feltételek biztosítottsága, földrajzi megfelelés, az Alapítvány kapacitása.
A programban résztvevő munkatársakról, szakmai hátérről bővebbet megtudhatnak az Alapítvány honlapjáról:  
www.felismeres.hu

Letöltések:
Adatlap: 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFAwejlmb04zNTFlVThaMnpTWmNnZVE6MA

Szöveges dokumentum vázlata: 

http://www.felismeres.hu/urlap/rovidnev.doc


További felvilágosítás nyújtunk az Alapítvány e-mail címén: info@felismeres.huVissza