03  Pályázatok :: Érvényes pályázatok - Várható pályázatok - Űrlapok - Archív

Pályázati kiírás intézmények számára „szervezeti szintű kompetencia” tréningek kedvezményes igénybevételére

 

Kiíró:
Felismerés Alapítvány

Az alapítványról bővebb információk a www.felismeres.hu honlapon találhatók

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30.

Pályázhat: valamennyi magyarországi gyermekintézmény, egészségügyi intézmény valamint  nyugdíjas- és idősellátással foglalkozó intézmény.

 

A pályázat célja:

               a kiégés megelőzése

               a mentálhigiénés kultúra fejlesztése és terjesztése,

               az intézmények munkájának segítése,

               az intézményeken belüli együttműködés javításának elősegítése

               hozzájárulás az ellátás minőségének javításához

               az intézmény eredményességének javítása

               belső stressz csökkentése

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: 

1.              Pályázati űrlap kitöltésével és

2.              egy, az info@felismeres.hu e-mail címre megküldött szöveges pályázati dokumentum (maximum 1 oldal) benyújtásával.

3.              Alapítványunkhoz első ízben pályázatot benyújtó intézmények számára készült elektronikus adatlap kitöltése

 

A pályázati űrlap (Pályázati lap a Felismerés Alapítvány által meghirdetett tréningekhez) linkje:

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=hu&formkey=dGpfaGFYN1RZV25zN2FqNkhrRGQwb3c6MA#gid=0

 

A szöveges dokumentum vázlatának linkje:    http://www.felismeres.hu/urlap/rovidnev-trening.doc

 

Adatlap első ízben pályázó intézmények számára

 

            gyermekintézményeknek szóló link: http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=hu&formkey=clBtV2VxV2R6cDBWallIYmcybm5LQnc6MA

 

 

            egészségügyi és idősellátásban működő intézményeknek szóló link:

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=hu&formkey=dFAwejlmb04zNTFlVThaMnpTWmNnZVE6MA#gid=0

 

 

Pályázat tartalma:

Az intézmény számára nyújtott szervezeti szintű kompetenciafejlesztő tréning kedvezményes igénybevétele.

 

A pályázat két kategóriában kerül kiírásra: „A“ és „B“ kategóriában

 

Az elérhető kedvezmény mértéke: „A” kategória: 80%;  „B” kategória: 60%.

A teljes árlista linkje: http://www.felismeres.hu/urlap/fa_trening_arak.pdf

 

Mindkét kategóriában a pályázat benyújtásának feltétele: Az intézmény biztosítja a helyszínt, mely alkalmas az összlétszám egy teremben történő foglalkoztatására. Minden egyéb eszközt és anyagot a kiíró bizotsít.

 

Egyéb tudnivalók:

  Minden beérkezett pályázatról 48 órán belül befogadási értesítőt küldünk, mely a dokumentumok beérkezését igazolja, azok tartalmi értékelésére nem terjed ki.

  A pályázatok elbírálását a kuratórium által kinevezett testület végzi.

  A pályázatok elbírálása két lépésben történik: Formai megfelelés, és tartalmi értékelés.

  A második fordulóba került pályázók mindegyikével felveszi az Alapítvány a kapcsolatot.

  Az elutasított pályázatok benyújtói az elutasítás indoklását írásban megkapják.

                  A pályázathoz rendelkezésre álló keret: A Felismerés Alapítvány saját forrásai és munkatársai.

 

 

Az elbírálás szempontjai:

o                  Az együttműködési feltételek biztosítottsága, az Alapítvány kapacitása.

o                  Hátrányos térségben (területen) elhelyezkedő intézmények előnyt élveznek.

o                  Az intézmény minden dolgozójának részvételével szervezett pályázatok előnyt élveznek.

 

 A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. október 15.

 

További információk:  az info@felismeres.hu e-mail címen kérhetők, és az Alapítvány honlapján (www.felismeres.hu) kínálatunk –intézményeknek rovatában olvashatók.

Gyakran ismételt kérdések válaszai az Alapítvány honlapján szintén megtalálhatók.

 

A pályázat anyaga letölthető az Alapítvány honlapjáról is (www.felismerés.hu) pályázatok – intézményeknek rovatából.

„A” kategória:

 

A kedvezmény mértéke 80%.

Az tréningárak létszámfüggőek, más árbefolyásoló tényező nincs.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha az intézmény (vagy adott önálló egység) minden dolgozója (például: óvodák esetében dajkák, konyhások, fejlesztőpedagógusok, óvodatitkár is, iskolák esetében napközis nevelők, fejlesztőpedagógusok, iskolatitkár, portás is) részt vesz a tréningen (tervezett létszám). Cél, hogy a tréningen mindenki, aki a gyermekekkel/kliensekkel/paciensekkel/gondozottakkal vagy a hozzátartozókkal az intézmény részéről kapcsolatba kerül, együttesen vegyen részt,.

Azon intézmények részére, ahol folyamatos ellátás zajlik, a tréninget két (vagy több) csoportban tartjuk, így biztosítva a teljes lefedettséget.

Az „A” kategória pályázati kerete: 5 intézmény befogadása lehetséges

 

 

„B” kategória:

 

A kedvezmény mértéke 60%.

A tréningárak létszámfüggőek, más árbefolyásoló tényező nincs.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- minél szélesebb dolgozói kör,

- hátrányos helyzetű térség,

- kis intézmény,

- több napos tréning igénybevétele

 A „B” kategória pályázati kerete: 30 intézmény befogadása lehetséges

 

 

Általános tudnivalók

 

A tréning(ek) programjának pontos kialakítására az intézményvezetővel folytatott beszélgetés után kerül sor, a doglozókkal folytatott felmérés alapján. Az így kialakított program igazodik az intézmény struktúrájához, célkitűzéseihez és aktuális problémáihoz vagy feladataihoz.

 

Javasolt (választható) tréning-témakörök:

  Csapatépítés (lehetséges legnagyobb létszám 34 fő, ennél nagyobb intézmény esetén egyéni programot készítünk, esetleg több egyidejű csoporttal)

  Együttműködés

  Konfliktusok keletkezése-feloldása

  Szerepkonfliktusok

  Egyéni pályaterv – intézményi pályaterv

  Kommunikáció (belső, illetve a kliensek felé irányuló egyaránt)

  Problémamegoldás közös formái

  Perifériára szorult ellátottak támogatása

  Családi tragédia utáni személyes támogatás

 

 

Egyéb információk

               Jelentősen növeli a program hatékonyságát, ha egymást követően legalább kettő, de inkább több napon keresztül kerül megrendezésre.

               Egy „bentlakásos tréning” két vagy három napja alatt – rendre – három vagy négy nap tematikája sűrítve valósítható meg, így időt lehet megtakarítni. Ez is egy járható út; a tréning díján felül ekkor a szállás és ellátás költségei is jelentkeznek.

 

Letölthető dokumentumok:

 

Pályázati űrlap a tréningpályázathoz:

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=hu&formkey=dGpfaGFYN1RZV25zN2FqNkhrRGQwb3c6MA#gid=0

 

Szöveges dokumentum vázlata: http://www.felismeres.hu/urlap/rovidnev-trening.doc

 

Adatlap első ízben pályázó intézmények számára:

 

gyermekintézmények:

http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=hu&formkey=clBtV2VxV2R6cDBWallIYmcybm5LQnc6MA

 

egészségügyi és idősellátásban működő intézmények:

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=hu&formkey=dFAwejlmb04zNTFlVThaMnpTWmNnZVE6MA#gid=0 

 

Teljes árlista: http://www.felismeres.hu/urlap/fa_trening_arak.pdf

 

 

A Felismerés Alapítvány e-mail címe: info@felismeres.hu

 

A Felismerés Alapítvány honlapja:  www.felismeres.hu

 

 

Kérjük, hogy az „url címet” teljes hosszában másolja be a böngésző címsorába! Amennyiben a cím csak két sorban fért el itt, kérjük ügyeljen rá, hogy az egész együtt kerüljön bemásolásra.Vissza