03  Pályázatok :: Érvényes pályázatok - Várható pályázatok - Űrlapok - Archív

Pályázati kiírás „Pszichológusok a Nyugdíjasotthonokban Program”-hoz

 

A pályázat címe: Pszichológusi tevékenység igénybevétele a 2011. október 1 – 2012. május 31.

Kiíró: Felismerés Alapítvány

(Az alapítványról bővebb információk a www.felismeres.hu honlapon)

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.

Pályázhat: Minden Budapesten működő nyugdíjas- és idősotthon.

A pályázat célja: A mentálhigiénés kultúra fejlesztése és terjesztése, az idősgondozás munkájának segítése, a rászorulók mielőbbi szakemberhez juttatása.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton:

1) az adatlap kitöltésével (az adatlap letölthető innen), valamint

2) szöveges pályázati dokumentummal (1 oldal – legfeljebb 2000 karakter) javasolt vázlat letölthető innen.

A szöveges dokumentum benyújtásával az alapítvány e-mail címére (elérhető itt).

A szöveges dokumentum

– formátuma word (.doc) vagy text (.rtf) vagy acrobat (.pdf).

– A megnevezésben fel kell tüntetni az intézmény rövid nevét. (intézménynév_szoveges.doc).


Csak az a pályázat tekinthető érvényesnek, amihez határidő lejártáig kitöltötték az adatlapot és beérkezett a szöveges dokumentum is.

Pályázati tartalma:

Az intézmény számára biztosított, a 2011. október-2012. májusig szóló heti 4 órás pszichológusi munka.

A támogatás cca. mértéke: 67%,

Az intézményt így a teljes időszakra 75 000 Ft költség terheli, amit számla ellenében átutalással egyenlít ki.

 

A pályázat benyújtásának feltétele: Az intézmény vállalja, hogy megfelelő pszichológusi munkateret alakít ki (optimális esetben 8-16 m2, önálló helyiség, melyben a foglalkozások zavartalanul folyhatnak, valamint zárható szekrény az eszközöknek).

A pályázati együttműködés módja: A kapcsolattartó az alábbi felsorolás alapján a munka kezdetekor 2 héten belül közös munkatervet dolgoz ki az Alapítvány munkatársával, melyet az intézményvezető és az Alapítvány részéről a programvezető jóváhagy.

Választható tevékenységek:

   nyílt foglalkozások

   gondozók számára előadások (elméleti és/vagy gyakorlati kérdésekben)

   fogadóórák tartása

   egyéni beszélgetések a lakókkal

   egyéni beszélgetések munkatársakkal

   tanácsadás

   célzott (például stressz, szorongás, agresszió kezelése) foglalkozások tartása

   önismereti kör vezetése

   gondozói esetmegbeszélő csoport

   krízishelyzetbe került idősek gondozása

   konfliktusmegoldás, konfliktusmegoldás moderálása

 

Egyéb tudnivalók:

- Minden beérkezett pályázatról 48 órán belül befogadási értesítőt küldünk, mely a dokumentumok beérkezését igazolja, azok tartalmi értékelésére nem terjed ki.

- A pályázatok elbírálását a kuratórium által kinevezett testület végzi.

- A pályázatok elbírálása két lépésben történik: Formai megfelelés, és tartalmi értékelés.

- A második fordulóba került pályázók mindegyikével felveszi az Alapítvány a kapcsolatot, (esetenként helyszíni szemle is hozzájárul a döntéshez).

- A pszichológusi munkatér megfelelő kiválasztásában és kialakításában az Alapítvány munkatársai segítséget nyújtanak.

- Az elutasított pályázatok benyújtói az elutasítás indoklását írásban megkapják.

A pályázathoz rendelkezésre álló keret: A Felismerés Alapítvány saját forrásai és munkatársai.

Az elbírálás szempontjai: Az együttműködési feltételek biztosítottsága, földrajzi megfelelés, az Alapítvány kapacitása.

A programban résztvevő munkatársakról, szakmai hátérről bővebbet megtudhatnak az Alapítvány honlapján (elérhető innen).

 

Letöltések:

Adatlap: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFAwejlmb04zNTFlVThaMnpTWmNnZVE6MA

Szöveges dokumentum vázlata: http://www.felismeres.hu/urlap/rovidnev.doc

Az Alapítvány e-mail címe: info@felismeres.hu

Az Alapítvány honlapja: www.fleismeres.huVissza