02  Szakirodalom :: Szülőknek - Serdülőknek - Felnőtteknek - Tanároknak

Röviden és eredményesen: Esetmegbeszélés és szupervízió TA-s szemmel

 

2015. május 16-i Esetmegbeszélő konferencia előadásának összefoglalója

Járó Katalin ny. iskolapszichológus

 

Eric Berne tranzakcióanalízise mint a pszichoanalízis társas kiterjesztése és egyúttal kritikája jött létre. Önképének fontos elemeit alkotják a címben szereplő rövidség és eredményesség mellett azok az eljárások, melyeket e célok elérésére kínál, pl. a nyílt kommunikáció, az oké alapállás, a szerződésesség, a vizuális megjelenítés, a játékosság, stb..

Témánk szempontjából külön kiemelném a szakmai önreflekszivitást, ugyanis az iskola által az emberek közötti kapcsolatok és érintkezés elemzésére létrehozott fogalmakat és modelleket, amilyen az énállapotok, a tranzakciók, a játszmák, a sorskönyv kezdettől éppen úgy alkal­mazza egészséges és sérült laikusok működésének leírására, mint a segítő szakember és kliense között zajló szakszerű problémakezelő és fejlesztő kölcsönhatások átvilágítására.

Általuk a szakemberek akár már a folyamatban, de legkésőbb utána megérthetik, mit miért tettek úgy, ahogy tették. Szeretünk eredményesen dolgozni, de be kell látnunk, hogy a szak­mánk nem művelhető olykori elakadások, hibák nélkül, ezért mind a hozzánk forduló kliensek és önmagunk fejlődése érdekében sem nélkülözhető a magas szintű önkontroll. Ennek egyik hatékony eszköze lehet a TA. Hibázni természetes, de megérteni a hibáinkat kötelező.

Munkánk során egy-egy esetnek nem a klienstől való búcsú az utolsó lépése, hanem jó és ke­vésbé eredményes megoldásaink tanulságainak feldolgozása. Szakmai autonómiánkat, mely legfontosabb munkaeszközünk csak folytonos tanulással, azaz esetek megbeszélésével és szu­per­vízióval tudjuk karbantartani. E gondolatok illusztrálására kívánom felhasználni a kon­ferencián az elmélet és a gyakorlat rövid bemutatására rendelkezésemre felkínált időt. Mód lesz nagyító alatt párhuzamosan több szempontból is szemügyre venni mind klienseink, mind pedig – személyemben - egy szakember működését.

 Vissza