01  Magunkról :: Alapítólevél - Alapelveink - Munkatársaink - Térkép - Ingyenes fogadóóra - Egyéb óradíjak
Együttműködési alapelvek

A Felismerés Alapítvánnyal együttműködő munkatársak

•    Elfogadják és magukra nézve kötelezően betartják az Alapítvány Etikai Kódexét, annak elkészültéig a Magyar Pszichológiai Társaság Etikai Kódexét.
•    Az alapítványhoz nem kapcsolódó tevékenységükben is öregbítik az Alapítvány hírnevét vagy semleges magatartást tanúsítanak.
•    Szakmai ismereteiket folyamatosan bővítik: képzésekben való részvétellel, szakirodalom tanulmányozásával, konferenciákon, konzultációkban való részvétellel.

és/vagy

Mindennapi tevékenységük mellett tudományos munkát folytatnak: cikket írnak, melyeket folyóíratokban vagy az alapítvány honlapján megjelentetnek; részt vesznek programok kidolgozásában (átdolgozásában) és a dokumentáció összeállításában; tankönyvet írnak, részt vesznek külső kutatásokban vagy önállóan kutatásokat szerveznek.
•    Folyamatosan részt vesznek szupervízióban.
•    Egyéni szakmai fejlődési tevet, szakmai képzési programot készítenek.
•    Egymás számára szupervíziós hátteret biztosítanak, esetmegbeszélésre felkérésre néhány napon belül alkalmat teremtenek.
•    Redszeresen karitatív tevékenységet folytatnak: betegek lelki támogatása, sérült gyermekek vagy tartósan betegek hozzátartozóinak támogatása, iskolai vagy egyéb intézményi rendezvényeken való részvétel, rászorulók névleges díjért való tanácsadása, öregek, munkanélküliek, hajléktalanok támogatása ...
•    Rendszeresen részt vesznek az Alapítvány megbeszélésein.
A Kuratórium és az Alapítvány közössége a fentiekhez a lehetőségeknek megfelelően mindenkinek támogatást biztosít, ösztönzi az éves fejlődési tervek megbeszélését, szupervíziós hátteret ad, tanácskozásokat és konferenciákat szervez.

A fenti együttműködési alapelveket elfogadom. Lehetőségeim szerint törekszem eszerint dolgozni. Évente egyszer az alapítvány vezetőségével vagy annak képviselőjével megbeszélem, hogy az alapítványhoz kapcsolódó munkámban hogyan érvényesülhetnek a fenti alapelvek.

Budapest, 2007. június 16.

    Az Alapítvány Kuratóriuma