01  Magunkról :: Alapítólevél - Alapelveink - Munkatársaink - Térkép - Ingyenes fogadóóra - Egyéb óradíjak

közhasznúségi jelentés 2015

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

 

a  Felismerés Alapítvány

2015. évi gazdálkodásáról

                                                  

 

 

 

A szervezet azonosító adatai:

 

 

Név:   Felismerés Alapítvány

Székhely:   2030 Érd, Boróka u. 40.

Adószám:   18716810-1-13

Bírósági nyilvántartási szám: AM 2910

Bejegyző határozat száma: 13.Pk.60.564/2006/4.

Képviselő neve: Saródyné Kemény Vera Andrea

 

 

 

1. Számviteli beszámoló

 

 

A Felismerés Alapítvány a 2014. évi beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt, a 2011. évi CLXXV. törvényt (Civil törvény), valamint a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendeletet alapul véve, az egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságaira tekintettel készítette el.

Az egyszerűsített éves beszámoló egyszerűsített mérlegből, eredmény kimutatásból, kiegészítő mellékletből, valamint közhasznúsági jelentésből áll.

 

 

 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

 

 

Mérleg főösszeg:                           1067 eFt   

Tárgyi eszközök:                                 0 eFt 

Követelések:                                    615 eFt

Pénzeszközök:                      452 eFt  

Aktív időbeli elhatárolások:                0 eFt   

 

 

 

Saját tőke:                                        212 eFt

Jegyzett tőke:                                       50 eFt

Eredménytartalék:                          -127 eFt      

Mérleg szerinti eredmény:               289 eFt 

Kötelezettségek:                               795 eFt

Passzív időbeli elhatárolások:            60 eFt

Tárgyi eszközök értékelése:

 

A 2014. évben kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor összesen 30 eFt értékben.

A tárgyi eszközök nettó értéke a mérleg fordulónapján 0 eFt volt.

Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan lineáris leírási módszerrel történik.

 

 

Időbeli elhatárolások:

 

2014. évet érintő költségek passzív időbeli elhatárolásra került sor 60 eFt értékben.

A gazdasági esemény a 2015. évet is érintő terembérleti díjat foglalja magában.

 

 

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

 

Közhasznú tevékenységből származó bevételek:      3.132 eFt

 -ebből

tagdíj bevétele:                                                                  883 eFt     

szja 1% kiutalás:                                                                 67 eFt                      

Egyéb bevételek:                                                                  1 eFt

Pénzügyi műveletek bevételei:                                             0 eFt

Vállalkozási tevékenységből származó bevételek:           0 eFt

 

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                      2.844 eFt

Anyag jellegű ráfordítások:                                         1.799 eFt

Személyi jellegű ráfordítások:                                        282 eFt

Egyéb ráfordítások:                                                        733 eFt

Beruházási kiadások:                                                          0 eFt

Értékcsökkenés, értékvesztés:                                           30 eFt

Vállalkozási tevékenység ráfordításai:                           0 eFt

 

 

Az Alapítvány által nyújtott támogatások:                         732 eFt

 

 

 

 

Bér és létszám adatok

 

A tárgyévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma:   0 fő

 

 

2. Kimutatás költségvetési támogatásról

 

2014. év folyamán Alapítványunk sem költségvetési, sem egyéb pályázati támogatásban nem részesült.

 

 

3. Kimutatás a kapott támogatásokról

 

Magánszemély általi támogatás, tagdíjból származó bevétel 883 eFt volt.

Tartós adományozásra irányuló szerződéskötés nem történt.

Személyi jövedelemadó 1 %-nak felajánlásából 67 eFt támogatás érkezett az Alapítvány bankszámlájára.

 

 

4. Értékelés a vagyon felhasználásáról

 

Az Alapítvány 50 eFt saját tőkével indította működését. 2014.12.31-i eszköz állomány:

 

Befektetett eszközök bruttó értéke:       357 eFt

-ebből tárgyi eszköz:                             105 eFt

-ebből kisértékű tárgyi eszköz              252 eFt

 

 

Forgóeszköz állomány:                       1067 eFt       

 

-ebből pénzeszközök:                           452 eFt

Bankszámla egyenleg:                         330 eFt

Készpénzállomány:                              122 eFt

Egyéb:                                                  615 eFt

&n

Vissza