01  Magunkról :: Alapítólevél - Alapelveink - Munkatársaink - Térkép - Ingyenes fogadóóra - Egyéb óradíjak

közhasznúségi jelentés 2016.

 

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

 

a  Felismerés Alapítvány

2016. évi gazdálkodásáról

 

 

 

 

A szervezet azonosító adatai:

 

 

Név:  Felismerés Alapítvány

Székhely:  2030 Érd, Boróka u. 40.

Adószám:  18716810-1-13

Bírósági nyilvántartási szám: AM 2910

Bejegyző határozat száma: 13.Pk.60.564/2006/4.

Képviselő neve: Saródyné Kemény Vera Andrea

 

 

 

1. Számviteli beszámoló

 

 

A Felismerés Alapítvány a 2016. évi beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt, a 2011. évi CLXXV. törvényt (Civil törvény), valamint a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendeletet alapul véve, az egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságaira tekintettel készítette el.

Az egyszerűsített éves beszámoló egyszerűsített mérlegből, eredmény kimutatásból, kiegészítő mellékletből, valamint közhasznúsági jelentésből áll.

 

 

 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

 

 

Mérleg főösszeg:                             773 eFt   

Tárgyi eszközök:                                 0 eFt 

Követelések:                                    658 eFt

Pénzeszközök:                      115 eFt  

Aktív időbeli elhatárolások:                0 eFt   

 

 

 

Saját tőke:                                       -324 eFt

Jegyzett tőke:                                       50 eFt

Eredménytartalék:                            -58 eFt      

Adózott eredmény:                         -316 eFt 

Kötelezettségek:                            1.097 eFt

Passzív időbeli elhatárolások:              0 eFt

 

Tárgyi eszközök értékelése:

 

A 2016. évben tárgyi eszköz beszerzés nem történt.

A tárgyi eszközök nettó értéke a mérleg fordulónapján 0 eFt volt.

Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan lineáris leírási módszerrel történik.

 

 

Időbeli elhatárolások:

 

2016. évben sem aktív időbeli elhatárolás, sem passzív időbeli elhatárolás nem történt.

 

 

 

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

 

 

Közhasznú tevékenységből származó bevételek:       957 eFt

 -ebből

tagdíj bevétele:                                                                 145 eFt     

szja 1% kiutalás:                                                                35 eFt                     

Egyéb bevételek:                                                                 0 eFt

Pénzügyi műveletek bevételei:                                            0 eFt

Vállalkozási tevékenységből származó bevételek:          0 eFt

 

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                      1.273 eFt

Anyag jellegű ráfordítások:                                            436 eFt

Személyi jellegű ráfordítások:                                        609 eFt

Egyéb ráfordítások:                                                        228 eFt

Beruházási kiadások:                                                          0 eFt

Értékcsökkenés, értékvesztés:                                            0 eFt

Vállalkozási tevékenység ráfordításai:                           0 eFt

 

 

Az Alapítvány által nyújtott támogatások:                     228 eFt

 

 

Bér és létszám adatok

 

A tárgyévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma:   1 fő

 

 

 

2. Kimutatás költségvetési támogatásról

 

2016. év folyamán Alapítványunk sem költségvetési, sem egyéb pályázati támogatásban nem részesült.

 

 

 

3. Kimutatás a kapott támogatásokról

 

Magánszemély általi támogatás, tagdíjból származó bevétel 145 eFt volt.

Tartós adományozásra irányuló szerződéskötés nem történt.

Személyi jövedelemadó 1 %-nak felajánlásából 35 eFt támogatásban részesült Alapítvány.

 

 

 

4. Értékelés a vagyon felhasználásáról

 

Az Alapítvány 50 eFt saját tőkével indította működését. 2016.12.31-i eszköz állomány:

 

Befektetett eszközök bruttó értéke:       364 eFt

 

-ebből tárgyi eszköz:                             105 eFt

-ebből kisértékű tárgyi eszköz              259 eFt

 

 

Forgóeszköz állomány:                        773 eFt       

 

-ebből pénzeszközök:                           115 eFt

Bankszámla egyenleg:                           31 eFt

Készpénzállomány:                                84 eFt

Egyéb:                                                  658 eFt

 

 

 

5. Vezető tisztviselőknek nyújtott juttatások

 

Az Alapítv&a

Vissza